top
Print side E-mail side 

SEO-optimering. Her er de kendte parametre, man arbejder med.

Formålet med SEO og SEM er helt grundlæggende at styrke jeres virksomheds brand og salg ved hjælp af internetmarkedsføring. Det handler om at skabe et godt fundament, så I får mest mulig relevant trafik på websitet for den mindst mulige arbejdsindsats. SEO er lige så vigtig som betalt online annoncering (SEM), og de to værktøjer supplerer hinanden perfekt.

SEO, SEO-Optimering eller Søgemaskine Optimering. Kært barn har mange navne.
Der gælder et sæt klare guidelines for, hvordan man optimerer sit website i den organiske søgemaskine, som vi vil gennemgå her. Forhåbentligt er i med dette dokument selv i stand til, at udføre SEO på jeres egne sites. Der er mange faktorer, der afgør om et dokument får den rigtige placering og om hvor god SEO, der bliver skabt på siden. I dette dokument fokuserer vi udelukkende på SEO, som udelukkende handler om den organiske søgeplacering, hvorimod SEM (search engine marketing) involverer betalt annoncering og Sociale Medier mm. 

SEO faktorer: CONTENT er en vigtig delaf god søgeoptimering.:

Indholdet skal først og fremmest være tiltalende og informerende for den besøgende. I forhold til SEO, er det fornuftigt at informere brugeren og dermed også Google.

Det optimale SEO-dokument er skabt med udgangspunkt i emnet og i, hvad den besøgende har brug for at vide. Indholdet bør bestå af relevant information, baseret på den besøgendes søgen på emnet. Hvis man begynder at skrive til Google, skyder man forbi målet.

Det perfekte SEO-optimerede dokument har ”godt” indhold. Ikke for meget – ikke for lidt. Det bør emnemæssigt understøtte resten af hjemmesidens indhold, og på samme tid være interessant for brugeren.

Det perfekte SEO-dokument giver også brugeren mulighed for at komme videre på siden og lande i mål via links. Om det så er via en købsknap, en ”læs mere” eller noget tredje, så indeholder det perfekte SEO-dokument klare call2action muligheder for brugeren.

Vi har skabt et dokument, der fokuserer på det enkelte dokuments SEO-præsentation i detaljen. Se ”det perfekte SEO-dokument her”.

Indhold kan, og skal, betragtes ud fra det enkelte dokument, samt omfanget af hjemmesiden som helhed. Man kan sige, ”hvor stor er ’bogen’?” og ”hvor godt er den skrevet?”

Tekst, keywords og søgemaskine-optimering.Google elsker ren tekst - jo mere relevant tekst, des bedre optimering. Der er dog visse ting, man skal være særligt opmærksom på. Google frasorterer gentaget og irrelevant tekst, hvorfor man skal være kritisk, når man forfatter noget.

Der skal være en overensstemmelse mellem størstedelen af de prioriterede søgeord og den præsentation der er af indholdet på siden. Der bør fokuseres på at få skabt indhold samt at få implementeret relevante søgeord og fraser over på det enkelte dokument. Bruges det ønskede søgeord i titler og tekst, både i form af den præcise formulering og som alternativer, giver det et optimalt SEO-resultat.

Nu kommer vi til den lidt mere nørdede del af emnerne ’indhold’ og ’SEO’. Hvis det bruges rigtigt vil titler og tags informere både brugere og Google omkring dokumentets emne på en optimal måde. Alle titler og tags skal tages i korrekt brug, hvis man skal skabe det perfekte SEO-dokument:

Normalt opererer man i daglig SEO-tale med ’synlig’ og ’usynlig’ tekst. Den synlige er den, I har skrevet i tekstfelterne, og som fremstår som konkret tekst på jeres website.

Den usynlige består af ”titles” (dvs. overskrifter på siden), ”meta descriptions” (dvs. linjer, der beskriver virksomheden eller subsitet) og ”link tags” (der er søgeord og fraser for siden). Disse tekster og ord skal bruges og udfyldes og understøtter netop de tekster og ord, man finder jer under, når man søger i Google. Derfor har det stor betydning, hvad man vælger som hhv. titel, meta description og tags på websitet. Det anbefales, at titler og beskrivelse er på forsiden, og at de underliggende dokumenter skrives, så de kommer til at afspejle de prioriterede søgeord og søgefraser.

Søgeord bør implementeres i menu/overskrifter på forside, underdokumenter og på selve sitet. 

Afhængigt af CMS vil det være lidt forskelligt, hvor let det er at indsætte titler og tags. Der kan vi selvfølgelig også hjælpe, hvis det brænder på. 

Billeder
For at SEO-optimere siderne bedst muligt, skal der på billedet formuleres en unik, kort sætning, hvor ”produktets” navn, samt evt. søgeord indgår (tag).

Derudover kan man også med fordel bruge navngivning af billeder, hvor man bruger de relevante søgefraser i billedets navn.

Det er også meget vigtigt, at man optimerer størrelsen af ens billeder, så de ikke fylder mere end absolut nødvendigt. 

LINKS og Søgeoptimering

Links er yderst vigtige for søgemaskineoptimering. Jo flere indekserede websites, der har valgt at linke til siden, jo bedre placering får websitet på Google.

Google giver en ”værdi”, kaldet ’pagerank’, for mængden og kvaliteten af de indgående links, der henviser til websitet, samt hvor godt brugeren linkes rundt på sitet. Denne værdi påvirker, hvor godt de andre SEO tiltag man foretager sig virker.

Gode links fra samarbejdspartnere og andre relevante sites er god SEO. De bedste links kommer fra hjemmesider med en høj side-autoritet og høj relevans. Eksempelvis er DR og TV2 altid interessante at blive linket til fra. Man må forudsætte, at de udelukkende linker såfremt, der er interessant og relevant indhold at hente ved at følge linket. En side med høj autoritet, der også indeholder samme emne som jeres, vil være det optimale link at få.

ALDRIG ALDRIG ALDRIG KØB LINKS. Heller ikke selvom det ser ud til at virke. Der er mange links, som vil kunne forringe placeringen. Se vores dokument vedrørende Links i detaljen.

Interne links bør skabes og være relevante og informerende samt pålagt korrekt link-beskrivelse. Den interne linkværdi tæller både i forbindelse med sitets linkværdi, men også i forhold til positiv brugeradfærd.   

Brugeradfærd og Call 2 Action er søgeoptimering. Hjemmesidens succes er hverken mere eller mindre, end hvad brugeren oplever.  

Det er derfor essentielt, at man skaber sig et overblik over, hvilke dokumenter brugeren besøger, og hvilke de ikke besøger. Den optimale brugeradfærd bør stemme overens, med de vigtigste områder for forretningen i ”den virkelige verden”. De søgeord, der er vigtige for forretningen, må gerne kunne skabe besøgende.   

En analyse af adfærdsstrømmen belyser, hvad der fungerer og mindst lige så vigtigt belyser den, om der er sammenhæng mellem de vigtigste landing-sider for forretningen eller søgeord og fraser, og den adfærd som brugeren har.  

Der bør kraftigt overvejes om landing-sider skal tilpasses, så de afspejler virksomhedens kerneområder. Det er essentielt for god søgemaskineoptimering, at brugerens adfærd afspejler, at indholdet er relevant for søgningen.  En forbedret brugeradfærd giver bedre placeringer på søgemaskinen, den glade kunde på sitet giver optimale placeringer på hjemmesiden. At få glade kunder er god SEO-optimering. 

En måde at aflæse brugeradfærden på er via afvisningsraten i Google Analytics. Det viser, om der bør foretages tiltag for at tiltrække yderligere besøgende på sitet.

Sociale Medier med trafik er god søgemaskineoptimering.

Google og de andre søgemaskiner bruger sociale omtaler på eksempelvis Google+, LinkedIn, Twitter og Facebook, når de vurderer, hvor godt websitet er. Trafik er vigtigt for placeringen på søgemaskinerne. Google belønner interessant og relevant indhold, der giver besøg. Brugt korrekt kan de sociale medier være med til at skabe denne trafik. Det vil som udgangspunkt være de interesserede brugere som følger jer på de sociale medier, og disse brugere vil afgjort have interesse i velskrevet og velpræsenteret indhold på websitet. Når trafikken er der, vil det afspejle sig i både besøgstal og efterfølgende i forbedrede placeringer.   

Man skal ikke skrive indholdet for de sociale mediers skyld. Man skal skrive indholdet på de sociale medier for brugernes skyld. Hvis der en værdi i det for brugere, medfører det værdi for sitet.  

Det er god søgemaskineoptimering at sørge for, at de sociale medier bugner med relevant og interessant indhold med links til eget website. Det SKAL være interessant, ellers hjælper det ikke. Indholdets relevans er den helt store udfordring. Det skal være noget, brugeren har interesse i.  

Og når nu de sociale medier er så lette at arbejde med, så er det mere udfordringen at lægge en relevant plan og udføre den, end det er at poste selve opdateringen. Og indhold skal der til – kunderne har brug for information omkring jeres emne. Både eksisterende og nyt. 

HTML-kode og hastighed.

Google arbejder ud fra flere hundrede parametre for at bestemme dit websites placering på søgningen.  Websitets hastighed er blandt de parametre, der afgør placeringen i søgeresultaterne.  

Med SEO og websitets hastighed for øje, bør man lade websitet følge den seneste HTML-udvikling. Det anbefales, at man får lavet en fuld opgradering/opdatering af sit website hvert 2./3. år eller oftere, afhængigt af ressourcer og potentiale. Ved at følge HTML-udviklingen sikrer man, at de nye browsere får de svar, de forventer, og dermed påvirker man sit websites hastighed: Altså er man i gang med fornuftig SEO.  

Design af hjemmesiden, samt billeders størrelse påvirker også websitets hastighed. Brug af CSS og scripts til optimering af hastighed og størrelse bør også overvejes. 

Et af de værktøjer eller faktorer, man kigger på, når man undersøger websitets hastighed er ”code to text ratio” som en overordnet måling. Det man måler er, hvor meget tekst der er i forhold til kode på hjemmesiden. Er der mere kode end information, trækker det ned på rangeringen.  

Sidens og de enkelte dokumenters indlæsningshastighed bør også monitoreres som en selvstændig observation. Jo hurtigere siden svarer, jo bedre for både brugere og Google. Hastighedsforbedring er også søgeoptimering.   

Er der fejl i HTML-koden bør man få rettet det, da det også påvirker svar-hastigheden på sitet.  

Googles egen måling på hastighed; ”Google PageSpeed Insights” giver også en god måling, der har en skala fra 0 til 100. Både som normalt site og som mobilsite. Denne måling bør SEO-optimeres for det optimale søgemaskineoptimerings-resultat. Brug af værktøjer og måling af egen SEO indsats    

Den eneste måde man kan se, om man udfører god SEO-optimering er ved at måle det. Vi anbefaler derfor, at man bruger følgende, eller lignende, værktøjer til brug ved monitorering af egen SEO-indsats, som beskrevet i indlæg om SEO & SEM værktøjer. 

Relaterede dokumenter:
BLOG SEO & SEM VÆRKTØJER. SØGEMASKINE OPTIMERINGS VÆRKTØJER VI BRUGER
 

Der findes utallige forskellige websites og programsoftware, der stilles til rådighed når man Googler det lidt. Søgemaskineoptimering (SEO) & Søgemaskine Marketing (SEM) er store emner. 

Vi vil her linke til de vigtigste hjælpe værktøjer der er tilgængelige derude — og håber i finder indsigt.

CMS FRA MEDIA2 UNDERSTØTTER COOKIE-BEKENDTGØRELSEN.

Media2 CMS og ”Cookie-bekendtgørelsen”. 

Ny "cookie vejledning" fra Erhvervsstyrelsen er skabt for at gøre det lettere for virksomhederne at overholde reglerne. Denne nye vejledning varsler også indgreb for dem, som ikke efterlever loven. 

Media2 CMS understøtter selvfølgeligt disse krav.

media2 cms understøtter cookie bekendtgørelsen
CONTENT MARKETING – STRATEGI, BRANDING, EKSPONERING OG MERSALG

Content marketing er en marketingteknik, der handler om at markedsføre sig, ved hjælp af konsekvent indhold, for at tiltrække og opbygge et veldefineret publikum, med det formål at erhverve nye kunder eller for at opnå en anden form for forretningsmæssig værdi.

Pointen er, at man ved at dele kvalitetsindhold bereder vejen for brandloyalitet og på sigt købelyst. Ved at være en klog og raffineret indholdsudbyder, har man sørget for at skabe en relation til kunden.  

Content Marketing af Media2
DET PERFEKTE SEO-DOKUMENTS OPBYGNING!

Det perfekte SEO-dokuments opbygning!

Hvordan skaber man det perfekte SEO-dokument, og er det nu så svært? Der er et hav af leverandører af SEO og websites, men når det kommer til Google, er der kun én måde at skabe det perfekte SEO-dokument — uanset hvem der er CMS og SEO leverandør.

Det perfekte SEO-dokument er skabt med udgangspunkt i emnet og i, hvad den besøgende har brug for at vide. Indholdet bør bestå af relevant information, baseret på den besøgendes søgen på emnet.

Læs mere her!

det perfekte seo dokument
GOD SØGEMASKINEOPTIMERING KRÆVER LINKS

Gode links fra samarbejdspartnere og andre relevante sites er god SEO. De bedste links kommer fra hjemmesider med en høj side-autoritet og høj relevans. Eksempelvis er DR og TV2 altid interessante at blive linket til fra. Man må forudsætte, at de udelukkende linker såfremt, der er interessant og relevant indhold at hente ved at følge linket. En side med høj autoritet, der også indeholder samme emne som jeres, vil være det optimale link at få.

der skal links til god seo
GOOGLE GIVER HJEMMESIDER ET LILLE SEO RANKING BOOST MED HTTPS

Google har officielt meldt ud, at hvis du tilføjer et HTTPS SSL 2048 bit nøgle certifikat på dit websted, vil det medføre et løft i din overordnede SEO.  

Forudsat at vi har styr på de andre SEO faktorer, er HTTPS et tiltag, der kan skubbe lidt i den rigtige retning.

SEO og HTTPS
GOOGLES UDSKIFTNING AF SØGEMOTOR KALDES GOOGLE HUMMINGBIRD

Blev i ramt af Google´s udskiftning af søgemotor? Google Hummingbird ændrer på reglerne, men søgemaskineoptimering er stadig vigtigt. Man skal bare kende de nye spilleregler for SEO. Google har i forbindelse med deres fødselsdag “fejret” dagen med at udskifte søgealgoritme. Denne udskiftning signalerer efter Googles eget udsagn en smartere søgning, som gerne skulle give en mere ”menneskelig” oplevelse til brugeren og kunne levere bedre og mere direkte svar på spørgsmål/søgningen. Det kræver, at vi som site-ejere bliver bedre til content marketing.

Google Hummingbird
HJEMMESIDENS OPBYGNING OG BRUGERENS ADFÆRD PÅVIRKER DIN PLACERING.

Hjemmesidens opbygning og brugerens adfærd påvirker din placering. Brugeradfærd monitoreret og efterfølgende tilpasset brugerens ønsker, vil medføre væsentlige forbedringer. Både i forhold til kommunikationen med brugeren, men også i forhold til din hjemmesides rank og placeringer på Google.

NU ER DET BLEVET ENDNU LETTERE AT ARBEJDE MED MEDIA2 CMS.
 

Vi er netop blevet færdige med, en ikke uvæsentlig tilpasning af vores CMS. Vi har tilføjet muligheden for at arbejde med indholdet i CMS i form af skabeloner eller Widgets. Tidligere kunne du skabe dine egne skabeloner, men nu giver Media2 CMS dig muligheden for at arbejde med dit eget indhold i pre-definerede præsentationsskabeloner også kaldet widgets.

NY GOOGLE - MOBILE FRIENDLY - ALGORITME VIL BELØNNE MOBILE WEBSITES

Det er nu vigtigere end nogensinde at sikre, at dit website eller din mobil app er mobil-venlig. Google har meldt ud, at fra den 21. april vil Googles nye faktorer for mobil ranking påvirke dit websteds placering i søgeresultaterne i forbindelse med mobile søgninger. 

Den nye Google mobil søge-algoritme vil identificere og justere søgeplaceringen i real-time baseret på hvert enkelt dokuments mobil-venlighed.  

mobilegeddon og media2
SOFTWARE, STYRESYSTEMER & CMS SKAL OPDATERES

De nyeste browsere er skabt til de seneste styresystemer og updates. Plug-ins skabes og opdateres til de seneste browsere. De seneste CMS´er er udviklet til de seneste browsere.

Software, der ikke bliver opdateret, er en sikkerhedsrisiko, der skaber huller og sårbarheder, der kan udnyttes til at trænge ind i dit system. Opdateret software kræver opdateret software. 

opdater dit software
TEST WEBSITE OG CMS HASTIGHEDSKRAV FRA BRUGERNE OG GOOGLE.

Website og CMS hastighed påvirker både brugerens og Googles oplevelse af dit indhold. Besøg, sidevisninger, konverteringsrater, content og landingsider er for mange virksomheder allerede i dag væsentlige områder, man fokuserer på og arbejder intensivt med. 

Det er ganske enkelt nødvendigt for at optimere brugerens oplevelse og websitets resultater.

Website hastighed
VIGTIGT! WEBSHOP-EJER, DER ER KOMMET NYE REGLER!

Forbrugeraftale - og købe-loven bliver tilpasset, hvilket betyder ændringer for netbutikkerne i deres oplysningspligt, samt i forbrugerens fortrydelsesret og returneringsmuligheder. 

Driver I i dag en webshop, bør i gennemgå reglerne og vurdere, hvad der skal ændres i CMS med hensyn til handelsbetingelser og beskrivelser etc.       Rettelserne bør foretages inden 13. juni 2014.